Protetyka stomatologiczna to dziedzina stomatologii zajmująca się rekonstrukcją prawidłowych warunków zwarciowych i zgryzowych po utracie przez pacjentów własnego uzębienia lub w wyniku ich znacznego zniszczenia.

Podczas odtwarzania prawidłowych relacji pomiędzy szczękami oraz pomiędzy zębami obu łuków zębowych wykorzystujemy uzupełnienie protetyczne.

W zależności od warunków z jakimi lekarz stomatolog spotyka się w jamie ustnej pacjenta oraz od możliwości adaptacji pacjenta wykorzystywane są różne rodzaje uzupełnień protetycznych .

Najczęściej stosowanymi uzupełnieniami są protezy stałe (nie można ich bez ingerencji stomatologa usunąć z jamy ustnej), ruchome (protezy ruchome) oraz protezy kombinowane (protezy ruchome połączone przy pomocy zasuw, zatrzasków, rygli z koronami protetycznymi).

Do protez stałych wykorzystywanych w Naszej Praktyce (gabinecie) należą: wkłady koronowe, korony protetyczne, mosty protetyczne i licówki. Prace te wykonujemy na podbudowie metalowej (korony i mosty protetyczne) licowane ceramiką oraz bezmetalowe, pełnoceramiczne (korony, mosty protetyczne, licówki).

Do uzupełnień protetycznych ruchomych zaliczyć należy protezy akrylowe całkowite, protezy akrylowe częściowe, protezy nylonowe (elastyczne), protezy szkieletowe (składające się z elementów metalowych i akrylowych).

W celu zapewnienia większej estetyki i funkcjonalności protez ruchomych możliwe jest również wykonanie protez bezklamrowych oraz systemów zasuw i zatrzasków, które poza lepszą estetyką dają również większą stabilizację wykonanych protez.