Implanty to wszczepy tytanowe, których celem jest zaoferowanie i wykonanie w pełni funkcjonalnych i estetycznych uzupełnień protetycznych. Implanty pozwalają odtworzyć i uzupełnić braki zębowe pojedynczych zębów, odtworzyć rozległe braki zębowe oraz stworzyć warunki dla lepszej retencji i stabilizacji protez ruchomych.

Dzięki poprawie utrzymania protez możliwe jest podniesienie komfortu życia bezzębnych pacjentów.

Fenomen implantów polega na zjawisku osteointegracji czyli połączenia bezpośredniego pomiędzy wszczepem a kością twarzoczaszki.

Implanty oraz wykonane na nich uzupełnienia protetyczne oferują ogromną możliwość by spełnić oczekiwania pacjentów w zakresie estetyki i funkcjonalności.

Jeżeli przestrzegane są rygory związane z higieną jamy ustnej możliwe jest wieloletnie użytkowanie implantów i w pełni cieszenie się komfortem, który zapewniają.